tingwe daripada rokok ilegal

Sebaiknya kamu tingwe ketimbang merokok rokok ilegal

tingwe daripada rokok ilegal

Sebaiknya kamu tingwe ketimbang merokok rokok ilegal

Bijak Berkomentar Tanda Kretekus Santun