tingwe daripada rokok ilegal

tingwe daripada rokok ilegal

Sebaiknya kamu tingwe ketimbang merokok rokok ilegal