Ahmad Naufal
Penikmat Kretek dan Pengamat Perempua