Ridwan Zain
Putera Pati yang bercita-cita jadi petani