CUKAI

Lakon Carangan

Menurut Prof. Dr. Soetarno, merujuk kasus wayang versi Surakarta, lakon carangan itu sendiri dibagi tiga kategori yaitu: carangan kadapur, lakon carangan, dan lakon sempalan. [dropcap]O[/dropcap]rang tentu boleh berbeda pendapat tentang asal-usul wayang. Ada satu pihak…

Read more