PERTANIAN

Memaknai Qurban

Setelah diberi seorang anak, Ismail, Tuhan memerintahkan untuk menyembelihnya sebagai bukti ketaatan kepada Tuhan. Ibrahim yang awalnya ragu dan berat hati untuk melaksanakan perintah itu malah dikuatkan oleh Ismail melaksanakannya.

Read more