PERTANIAN

RUU Pertembakauan dan Nasib Petani Tembakau

Dengan latar belakang masalah kesejahteraan petani tembakau dan menjaga industri tembakau di Indonesia agar tetap mampu bersaing di pasar nasional dan dunia, maka seyogyanya RUU Pertembakauan tidak perlu ditarik kedalam kontroversi berlebihan oleh pihak anti-rokok….

Read more